“Best Paper Award” priznanje na 11. IEEESTEC međunarodnoj konferenciji

“Best Paper Award” priznanje na 11. IEEESTEC međunarodnoj konferenciji

Na 11. međunarodnoj IEEESTEC konferenciji osvojio sam nagradu za najbolji naučni rad po oceni recenzenata. U radu sam poredio preciznost GPS uređaja pri njihovom korišćenju u outdoor uslovima, konkretno na planinarskoj akciji. Posebnu težinu ovoj nagradi daje činjenica da je konferenciju podržala Srpska akademija nauka 

Preciznost korišćenja GPS uređaja  pri aktivnostima u planini

Preciznost korišćenja GPS uređaja pri aktivnostima u planini

Abstrakt: U radu je proveravana preciznost korišćenja GPS prijemnika na uređajima Samsung J7-2016 i Garmin Venture HC-2012 na planinarskoj ruti. Analizirani su sledeći parametri: dužina puta, geografska širina i dužina, nadmorska visina. Statističkom i gra­fičkom analizom izveden je zaključak da uređaji nisu za­be­le­ži­li jednake trekove,