Galičica – vrh Magaro (2255 m)

Galičica – vrh Magaro (2255 m)

Posle jutarnje šetnje po Ohridu uputio sam se ka selu Trpejca, vozeći obalom uz Ohridsko jezero. Levo od pomenutog sela kreće krivudav put ka prevoju Lipova livada. Tu parkiram auto, oblačim planinarsku opremu i krećem na uspon na vrh planine Galičica – Magaro, 2255 mnv.

Nacionalni park Galičica

Galičica je visoka planina u Severnoj Makedoniji. Zbog svoje prirodne lepote i karakterističnog biljnog i životinjskog sveta, jedan deo planine, površine 22750 ha, godine 1958. proglašen je za nacionalni park. Nalazi se na krajnjem jugozapadnom delu Severne Makedonije, sa karakterističnim položajem – nalazi se između dva jezera, Ohridskog i Prespanskog.

Najniža tačka je nivo Ohridskog jezera (695 mnv) i nivo Prespanskog jezera (850 mnv), a najviša je vrh Magaro (2255 mnv). Zbog svojih reljefnih karakteristika, masiv Galičice podeljen je na četiri dela:

  • Stara Galičica – najviši i najmarkantniji deo planine. Na njegovom centralnom delu oformljena je široka visoravan sa nadmorskom visinom preko 2000 mnv. Na njemu su zastupljeni svi oblici krša. Južno od Stare Galičice, masiv se produžava na teritoriju susedne Albanije.
  • Galičica, sa najvišim vrhom Vakoski Gnoj, i visinom od 1999 mnv. U ovom delu širina planine je najmanja (9,75 km). Strane ka Ohridskom jezeru su strme, dok su strane ka Prespanskom blage. Plato u centralnom delu nalazi se na visini od 1400 mnv, i na njemu je formirano četiri kršna polja.
  • Ostatak masiva podeljen je meridijanski na dva dela – Petrino, koji gravitira ka Ohridskoj, i Istok koji se približava Prespanskoj kotlini.

Biljni svet NP Galičica predstavljen je sa preko 1600 vrsta, od kojih veliki broj predstavlja endemite. Karakteristično je prisustvo 13 lokalnih endema na makedonskoj strani planine koji se nalaze isključivo na obroncima Galičice i nigde drugde na svetu. To ilustruje specifičan floristički sastav ove planine. Trenutno se intenzivno radi na izučavanju flore parka, i postoje indicije da će broj otkrivenih endema biti još veći.

Za razliku od flore, fauna NP Galičica je malo proučena. Od životinjskih vrsta izdvajaju se divlja koza, ris i medved, kao i mali kormoran i pelikan u nižim, priobalnim delovima parka.

Uspon na Magaro (2255 mnv)

Staza počinje od prevoja Lipova livada. Ulazi u šumu i lagano se penje ka prvim strminama. Sneg se javlja na visini od 2100 mnv. Dubok je i pravi probleme pri usponu jer noga propada duboko. Izlazi se na čistinu gde postoji putokaz koji desno vodi ka vrhu. Počinju pravi alpski prizori. Smenjuju se dubok sneg, stene i duboka kleka. Nedugo zatim, izlazi se na vrh, sa koga (po lepom vremenu) puca pogled na Ohridsko i Prespansko jezero i okolne planine. Nisam imao sreću da vidljivost bude dobra, pa sam uskraćen za dobar pogled. Vetar je jako duvao i krenuo sam nazad.

Za spust sa vrha postoje dve varijante: jedna je ona kojom sam se kretao pri usponu, a druga je grebenska, na kojoj je značajno manje snega. Upravo sam tu varijantu odabrao za moj spust. Pogled se pruža na pređeni put pri usponu. Deonica je strma, a sneg koji se topi pravi problem pri usecima pa sam u jednom trenutku imao ozbiljniji pad. Vraćam se ponovo na raskršće gde sam skrenuo desno ka vrhu. Odatle se istom stazom vraćam kroz šumu do početne tačke gde sam parkirao auto.

Ruta:

Ka Prespanskom jezeru

Usledio je spust istočnim delom Galičice ka Prespanskom jezeru. Prešao sam granični prelaz Stenje – Gorice i ušao u Albaniju. Obišao sam sela Donja i Gornja Gorica, i bio sam iznenađen činjenicom da su sva imena ulica na makedonskom jeziku. Tu su Goce Delčev, Ilinden, Kruševska republika… Pitao sam meštane na albanskom jeziku za razlog, a oni su mi na makedonskom odgovorili da je 40 kilometara od granice apsolutno većinsko makedonsko stanovništvo. Kupio sam legendarni konjak “Skenderbeg” i krenuo u pravcu Bitole i NP “Pelister”, gde sam noćio.

Kompletan tekst sa putovanja: Tri visokogorske akcije u inostranstvu


1 thought on “Galičica – vrh Magaro (2255 m)”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.