Korporativna fotografija

Korporativna fotografija

Ako želite da se predstavite svojim poslovnim partnerima i budućim klijentima, onda to uradite jezikom korporativne fotografije.

Nudimo Vam fotografisanje poslovnog prostora, konferencija, kongresa, seminara, raznih ceremonija, dodela nagrada i sl.

Posedujemo brojne reference na polju korporativne fotografije, pa je tako naš tim bio zaslužen za nezaboravne fotografije i snimke sa:

  • Međunarodnog simpozijuma “Annual Spring Scientific Symposium in Anesthesiology and Intensive Care”
  • Pedijatrijskih dana Srbije sa međunarodnim učešćem
  • YU Info & ICIST konferencije
  • Međunarodne konferencije “ECCE – European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care”
  • Konferencije EBERS itd.