Momčilov grad

Momčilov grad

Blaga zima je povod da se, u slobodno vreme, izađe iz kuće i upoznaju delovi Srbije koji nisu tako često na mapi obaveznih turističkih obilazaka. Kraći boravak u Pirotu iskoristio sam za posetu Momčilovom gradu.

Tvrđava je, zahvaljujući nedavnoj rekonstrukciji u sklopu međunarodnog projekta sa Bugarskom, obnovljena i dostupna posetiocima. Posebno se ističu table sa informacijama na srpskom i engleskom jeziku koje su od značaja za razumevanje istorije i prilika u vremenima kada je tvrđava koristila za odbranu grada od neprijatelja.

Pirotski grad podignut je na desnoj obali reke Bistrice, na izdvojenoj steni kod uzvišenja Sarlah. Čine ga tri celine: gornji, srednji i donji grad. Gornji grad podignut je tokom poslednjih decenija XIV veka, u vreme kneza Lazara, a srednji u periodu vladavine despota Stefana Lazarevića. Prema stranama sveta postavljene su pravougaone kule, a u okviru severnog bedema, na vrhu same stene, podignut je donžon. Lice bedema i kula napravljene su od lomljenog kamena sa umetnutim ulomcima antičkih opeka. Tvrđava je imala tri kapije: Nišku, Stambol i Knjaževačku, a neophodna odbrana ojačana je ozidanim vodenim kanalom širine 5-6 metara. U Niškoj kapiji Donjeg grada pronađena je mermerna ploča sa natpisom “Vojni komandant Rahim-paša obnovi ovaj grad 1804. godine”. Arheološka iskopavanja i konzervatorsko–restauratorski radovi vršeni su u periodu 1970–1986.

Pored Momčilovog grada, u Pirotu i njegovoj okolini postoji dosta kvalitetnih turističkih sadržaja. Jedan od najpoznatijih svakako je Stara planina, o kojoj sam pisao u više navrata.


Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.