Preciznost korišćenja GPS uređaja pri aktivnostima u planini

Preciznost korišćenja GPS uređaja  pri aktivnostima u planini

Abstrakt: U radu je proveravana preciznost korišćenja GPS prijemnika na uređajima Samsung J7-2016 i Garmin Venture HC-2012 na planinarskoj ruti. Analizirani su sledeći parametri: dužina puta, geografska širina i dužina, nadmorska visina. Statističkom i gra­fičkom analizom izveden je zaključak da uređaji nisu za­be­le­ži­li jednake trekove, te da na preciznost GPS uređaja bitno utiču br­zi­na kretanja, kvalitet signala, merenje u mračnim i manje pris­tu­pač­nim prostorima, senke. Pri korišćenju GPS uređaja za praćenje tre­ka treba biti jako pažljiv jer se može desiti da isti nije precizno ucr­tan upravo zbog pojave neželjenih dejstava opisanih u radu, pa se slepo korišćenje GPX fajlova ne preporučuje bez dodatnih sa­ve­ta ili bez pratnje iskusnijeg planinara ili vodiča.

Rad je pisan za IEEESTEC međunarodnu naučnu konferenciju.

PDF verziju rada možete skinuti ovde.


1 thought on “Preciznost korišćenja GPS uređaja pri aktivnostima u planini”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.