Oznaka: fotografija

Portal “Građanin”: Niškom studentu prva nagrada Sveruske policijske asocijacije

Portal “Građanin”: Niškom studentu prva nagrada Sveruske policijske asocijacije

Link: http://www.gradjanin.rs/niskom-studentu-prva-nagrada-sve-ruske-policijske-asocijacije/

SPO: “Određeni pobednici konkursa fotografija Đorđo Vukoje”

SPO: “Određeni pobednici konkursa fotografija Đorđo Vukoje”

Link: http://www.spo.rs/vesti/59-odredjeni-pobednici-konkursa-fotografija-djordjo-vukoje.html

Dan u selu Crnče

Dan u selu Crnče

Crnče je selo na levoj obali reke Nišave, na ulazu u poznatu Sićevačku klisuru. To je i rodno selo mog dede. U više navrata sam beležio portrete meštana ovog pitomog planinskog sela. Uživajte u fotografijama. Upotreba fotografija je najstrože zabranjena bez pismenog odbrenja autora. Svaka