Oznaka: nikon

Dan u selu Crnče

Dan u selu Crnče

Crnče je selo na levoj obali reke Nišave, na ulazu u poznatu Sićevačku klisuru. To je i rodno selo mog dede. U više navrata sam beležio portrete meštana ovog pitomog planinskog sela. Uživajte u fotografijama. Upotreba fotografija je najstrože zabranjena bez pismenog odbrenja autora. Svaka